چرا قاسم سلیمانی اسطوره است؟

چرا قاسم سلیمانی اسطوره است؟

مجله سرگرمی: بامدادان روز جمعه رفت اما رفتنش مثل دیگران نبود. همه جا از عكس ها و خاطرات او پر شد. هیچ خبری نبود جز «سردار قاسم سلیمانی». رفتنش با همه فرق داشت چون همه ی مردم دنیا از خواننده ها و فیلمسازان آمریكایی گرفته تا دولتمردان كشورها درباره اش نوشتند و خودِ واقعی شان را آشكار كردند. فرزند شایسته ایران - عنوانی كه محمود دولت آباد برای او انتخاب نمود - آینه ای شد كه افراد، وجود باطنی خودرا در او ببینند و موضع گیری كنند و این یكی از خاصیت های اسطوره ها است.


یكی از خاصیت های اسطوره ها این است كه افراد را وادار به موضع گیری می كنند. همین سوژه و موضع گیری سبب می شود افراد خودِ واقعی شان را آشكار كنند. یكی از دلیلهای اسطوره بودن سردار سلیمانی این است كه همه را به موضع گیری واداشته است و افراد به واسطه او، آنچه كه درون خود نهان داشتند را آشكار می كنند. سردار سلیمانی برای افرادی كه ضد استكبار و نفوذ آمریكا هستند و غلبه كشورهای دیگر را بر منطقه نمی پذیرند، اسطوره مثبت و برای افرادی كه شیفته غرب هستند و سبك زندگی غربی دارند اسطوره منفی است. در واقع قاسم سلیمانی بُرش می زند و آدمها را حتی برای خودشان عیان می كند. او آینه ای شده كه افراد، باطن خودرا در آن می بینند و مجبورند در مقابل آن موضع گیری كنند، بدین سبب اسطوره ها سبب می شوند ما خودمان و موضع گیری های مان را بشناسیم و سبب آشكار شدن ضمیر ناخودآگاه ما در مقابل اسطوره ها می شود.

زایش اسطوره در دوران معاصر كم شده است
بهمن نامور مطلق، اسطوره شناس، پس از بیان این جملات ادامه می دهد: به عقیده من قاسم سلیمانی شاخصی برای خودشناسی است تا با خودمان بی پرده مواجه شویم. گاهی انسان تا مقابل اسطوره قرار نگیرد نمی تواند خودش را بشناسد. من افرادی را می شناسم كه قبل از این انتقادهای بنیادین بسیاری به وضعیت داشتند و انتظار نمی رفت در مقابل چنین اتفاقی موضع گیری مناسبی داشته باشند اما سردار سلیمانی سبب شد نهان پاك این افراد متبلور شود و آنها خودرا به یك باره بازسازی كنند و به عبارتی خودشان را قاسم سلیمانی دیگری بدانند. چرا باید یك جوان بیكار كه درگیر مسائل اقتصادی می باشد، خودش را یك قاسم سلیمانی بداند؟ برای اینكه این افراد احساسشان را مقابل ظلم ابراز می كنند. بنا بر این امیدوارم مسئولان ما از این هدیه یعنی خون سردار سلیمانی كه گفتمان جدیدی را راه انداخته است به خوبی استفاده كنند و مثل او مردمی رفتار كنند.
شنیده ام وقتی سردار سلیمانی وارد مجلسی می شد برایش فرق نمی كرد كجا بنشیند، با همه دست می داد و روبوسی می كرد و به سبب مردم داری و رفتار خاكی اش در دل مردم جا داشت. اسطوره، كسی است كه می تواند در قلب ها نفوذ كند، نه در بخشنامه ها و سردار سلیمانی بنا بر این مورد توجه بود.
سردار سلیمانی از این جهت با دیگر اسطوره ها متفاوت می باشد كه یك اسطوره فراجناحی در ایران بود، مورد توجه همه ی جناح ها بود و با همه ارتباط داشت. از طرفی سردار سلیمانی خودش را وارد جبهه های كوچك نمی كرد و مرد جبهه های بزرگ بود كه از چپ و راست، سنتی و مدرن، حتی شیعه و سنی گذر كرده بود. به عبارتی تبلور یك انسان آزاده در مقابل استكبار جهانی بود. ارتباط او با همه خوب بود و مرزهای گسترده ای داشت. برای او یك مرز بزرگ میان استكبار و استضعاف وجود داشت كه آنرا در عمل هم نشان داد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه اسطوره ها الگوهای روایت دار هستند، اضافه می كند: زندگی و كارهای برخی الگوها، روایت های ویژه و منحصر به فردی است و همین سوژه سبب می شود بسیاری آرزو كنند بجای آن فرد باشند، بنا بر این آن فرد به یك اسطوره تبدیل می شود. زایش اسطوره در دوران معاصر كم شده است برای اینكه سرعت حوادث زیاد است اما هنوز هم امكان اسطوره سازی وجود دارد و امثال سردار سلیمانی نشان دادند كه جامعه ما هنوز عقیم نشده است، زایا است و می تواند اسطوره بسازد.
سردار سلیمانی از نادر اسطوره هایی است كه تا این اندازه فراگیر شده است. جامعه ای كه نتواند اسطوره خلق كند یك جامعه افسرده و مرده است. حضور و ظهور اسطوره نشان دهنده پویایی یك جامعه است و این كاری بود كه اسطوره ای به نام قاسم سلیمانی توانست به ما و جهان یادآوری كند. اسطوره هایی مثل سردار سلیمانی و شهید همت نشان دهنده این هستند كه زندگی انسان های امروز خالی از قهرمان یا اسطوره نیست. اما سردار سلیمانی به سبب كارهای گسترده تر و امكان ایجاد رویدادها در تاریخ و در میان نظامی ها یگانه بود و یگانه خواهد ماند.

اسطوره ها حذف شدنی نیستند بلكه در جامعه حل می شوند
نامور مطلق می گوید: وی در قامت جهانیان بود بنا بر این استكبار جهانی مجبور است این چهره را به زعم خودش حذف كند در صورتیكه اسطوره ها حذف شدنی نیستند بلكه در جامعه حل و تكثیر می شوند. اسطوره ها متولد، تضعیف، شكسته و تقویت می شوند و حتی می توانند بمیرند اما می توانند باردیگر احیا و تكثیر هم شوند. اسطوره ای مثل سردار سلیمانی كه خلاف خواسته های جهانی و منطقه ای ایستاده بود برای برخی افراد جنبه منفی داشت بنا بر این هم این افراد برای اسطوره شكنی تلاش می كنند. اما در عین حال می توان اسطوره داری و اسطوره پردازی كرد. سردار سلیمانی خاصیت های كامل یك اسطوره بزرگ را دارد و پس از آن در دست مردم، رسانه ها و هنرمندان است كه با این خاصیت های كامل بتوانند اسطوره كامل را شكل دهند. حتی محمود دولت آبادی هم پیام تسلیت خوبی برای سردار سلیمانی نوشت و این امر نشان میدهد كه این نویسنده مطرح در بزنگاه تاریخی تا چه اندازه احساس مسئولیت و تعهد كرده است و به دور از همه ی دسته بندی های داخلی، فهم هنرمندانه ی اصیل خودرا داشته است. واكنش هنرمندان دیگر پس از این اتفاق نشان دهنده این است كه خون سردار سلیمانی گفتمان تازه ای را شكل می دهد و باید از این مساله صیانت كرد. من از مردم و هنرمندان نگرانی ندارم بلكه از برخی مسئولان نگران هستم كه نتوانند از گفتمانی كه شكل گرفته، صیانت و آنرا تكثیر و جاری كنند.
نویسنده كتاب «درآمدی بر اسطوره شناسی» با اشاره به اینكه باید قدر مردم كه ذخیره های بشری و الهی هستند و امثال قاسم سلیمانی ها از بین آنان شكل گرفته است را دانست، ادامه می دهد: اگر مسئولان ما حصارها را بشكنند، فاصله ها را كم كنند، با این مردم یكی شوند و از این گفتمان تازه صیانت كنند، پس از قاسم سلیمانی وارد دوره ای تازه ای خواهیم شد برای اینكه ریخته شدن خون این شهید رویداد بزرگی است كه می تواند تاریخ را به پیش و پس از خود تقسیم كند به شرط آنكه بتوانیم این مساله را بفهمیم و با كارهای نابجا سبب تضعیف خون سردار نشویم.
وی همینطور درباره جمله «شهید سلیمانی بمراتب قویتر از قاسم سلیمانی است» توضیح می دهد: هیچ شكی نیست كه از دست دادن سردار سلیمانی غیرقابل جبران خواهد بود اما سردار در مقطع بسیار حساسی در منطقه، ایران، جهان اسلام و جهان معاصر شهید شد كه همین مورد تاثیرگذاری این شهادت را بیشتر می كند. بدین سبب نمی توانیم بطور قطع بگوییم زندگی پر بركت سردار سلیمانی تاثیرگذارتر بوده است یا شهادتش. از این به بعد رسالت این اتفاق در دست ما است كه با شهادت او بتوانیم گفتمان تازه ای ایجاد نماییم تا مثل سیلی بنیان برافكن استكبار جهانی را از منطقه ی ما خارج كند اما اگر توانایی برخورد درست را با آن نداشته باشیم احتمال دارد تاثیرگذاری این امر تحت الشعاع قرار بگیرد. شهید سلیمانی كار خودش را به نحو احسن انجام داد و كنش او كامل بود، از این به بعد دست مسئولان و مردم است كه بتوانند از اهداف این شهید صیانت كنند و او را بسیار بزرگ تر از زمانی كه زنده بود بدانند. ما باید نسبت به مسئولیت خود آگاهی كامل پیدا نماییم برای اینكه كارهای سردار سلیمانی از این به بعد به دست ما و جوانان سپرده شده است.

مسئله قاسم سلیمانی را باید از مسائل اجتماعی و اختلاس ها جدا كرد
نامور مطلق درباره اظهار نظرهای مخالف درباره سردار سلیمانی معتقد است: نباید افرادی را هم كه نظرات دیگری درباره سردار سلیمانی دارند تخریب و محكوم نماییم اما این مساله نشان میدهد این دسته از افراد قاسم سلیمانی را نشناخته اند. آنها وضع موجود را نشناخته اند. بعضی از این افراد زخم خورده لطمه های اجتماعی و برخی دیگر زخم خورده رانت ها و اختلاس ها هستند در صورتیكه باید این موارد را از هم تفكیك نماییم. همه ی ما در بعضی موارد ضربه هایی خوردیم كه باید اصلاح و ترمیم شوند، باید از ملت دلجویی و به آنها خدمت نماییم اما اینكه امروز یكی از اعضای خانواده ایران ناجوانمردانه توسط یك قدرت قُلدر كه نمی دانیم در منطقه چه كار دارد، شهید شده است مسئله دیگری است. بدین سبب نباید به نظرات افراد بی احترامی كرد اما فكر می كنم برخی گرفتار خلط مباحث شده اند. مسئله قاسم سلیمانی از مسائل دیگر جدا است. مسئله قاسم سلیمانی را باید از مسائل اجتماعی و اختلاس ها جدا كرد. سردار سلیمانی را باید آن طور كه هست ناب و خالص بشناسیم و به آن دقت نماییم. اینكه آمریكا با ناجوانمردی و با خواری و حقارت این اسطوره بزرگ را هدف قرار می دهد نشان دهنده بزرگی بیش از اندازه سردار سلیمانی است.
این اسطوره شناس می گوید: به عقیده من بزرگترین مراسم خاكسپاری پیكر یك نظامی در تمام تاریخ ایران برای سردار قاسم سلیمانی برگزار می گردد و خیلی از جمله غربی ها متوجه می شوند كه باید این سردار را از نو بشناسند چون ترامپ غربی ها را درباره قاسم سلیمانی فریب داد. ترامپ فرد آلوده ای است كه برای بدست آوردن پست ریاست جمهوری حاضر است دروغ بگوید و مردم را فریب دهد و حاضر است انسان های بسیاری را قربانی كند. مسئولان ما نیز باید در دام او نیفتند و خیلی عاقلانه و پرشور پاسخ او را بدهند. مردم ما بسیار بزرگ هستند و منتظر یك آدم بزرگ بودند تا خودشان را در آینه آن آدم بزرگ باز ببینند و سردار سلیمانی توانست شخصیتی باشد كه شایستگی مردم بزرگ را داشته باشد و این مردم خودشان را به یك باره در سردار سلیمانی متجلی دیدند به همین جهت افرادی كه جنبه مثبتی برای سردار سلیمانی قائل هستند تمام صفت های خوب مثل قدیس، اسطوره و كاریزما را در وجود او می بینند برای اینكه هرچه بررسی می كنند متوجه می شوند او نه اختلاس كرد و نه سوء مدیریت داشت. توانمند، خالص و صادق بود و همه منتظر بودند چنین خاصیت هایی ظهور و همه ی ما را به هم متصل كند.
منبع:

1398/10/15
13:45:53
5.0 / 5
4321
تگهای خبر: رسانه , زندگی , فیلم , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
NewsFun
newsfun.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مجله سرگرمی محفوظ است

مجله سرگرمی

سرگرمی و طنز