در سال ۹۷؛

اهالی پاستور ۱۱ هزار ساعت از آنتن سیما را به خود اختصاص دادند

اهالی پاستور ۱۱ هزار ساعت از آنتن سیما را به خود اختصاص دادند

به گزارش مجله سرگرمی برنامه های صداوسیما در سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار ساعت را به اهالی پاستور اختصاص داد.به گزارش مجله سرگرمی به نقل از مهر، روابط عمومی رسانه ملی طی آماری به ارائه یك گزارش به انعكاس فعالیت های دولت در صداوسیما پرداخته است كه در این گزارش می خوانید: از شروع فروردین تا آخر دی ماه ۱۳۹۷، شبكه های مختلف رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی همچون شبكه های سراسری، برون مرزی و استانی حدود ۱۱ هزار ساعت برنامه برای انعكاس فعالیت های دولت در بخش های مختلف روی آنتن برده اند كه این میزان بیشتر از دوبرابر زمانی است كه در كل سال ۹۶ به اهالی پاستور اختصاص داده شده بود.
مروری بر آمار برنامه های پخش شده از صداوسیما كه در آن رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت حضور داشته و یا با موضوعات مربوط به گزارش عملكرد و فعالیت های دولت پخش شده است، نشان داده است كه در ۱۰ ماه نخست سال ۹۷، ده هزار و ۸۳۰ ساعت آنتن به این مساله اختصاص داشته است.
رسانه ملی در بازه زمانی فروردین تا دی ماه ۹۷ با برنامه ریزی دقیق و منسجم تلاش نموده فرصت كافی را به انعكاس فعالیت های قوه مجریه در بخش های مختلف اختصاص دهد. بخش عمده ای از این زمان در اختیار اعضای هیئت دولت و نمایندگان قوه مجریه قرار گرفت تا ضمن حضور در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی گزارش عملكرد خویش را به اطلاع مردم برسانند.
در گزارش زیر، نگاه مختصری به انبوه آمارهای اخبار، گزارش های مكتوب و رادیو و تلویزیونی، ویژه برنامه ها، مستندها، گفتگوها و ارتباطات زنده در تعامل معاونت های مختلف سازمان با دولت در سال ۱۳۹۷ شده است تا این كثرت ارتباط و تعامل به زبان اعداد و ارقام بیان شود.
معاونت سیاسی
معاونت سیاسی با برخورداری از بخش هایی مانند خبرگزاری صداوسیما، شبكه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پخش اخبار سیما، پخش اخبار صدا، برنامه های سیاسی، اخبار استان ها، اخبار خارج از كشور و اخبار مكتوب یكی از بخش های پرترافیك رسانه ملی از نظر تعامل با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی است. در یك نگاه كلی، این ارتباط و تعامل مستمر از شروع فروردین تا آخر دی سال ۱۳۹۷ عددی معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۹ دقیقه و به عبارتی هشت هزار و ۵۹۵ ساعت را نشان داده است.
اگر بخواهیم نگاهی آماری تر و دقیق تر به تعامل معاونت سیاسی با دولت بیفكنیم به این صورت بیان می شود. در ۱۰ ماه مورد اشاره، بخش های تولیدی اخبار در معاونت سیاسی شامل ادارات كل اخبار داخلی، خارجی و باشگاه خبرنگاران جوان در مجموع ۶۹ هزار و ۷۵۲ مورد خبر مكتوب، معادل ۱۰۷ هزار و۶۹۴ دقیقه، چهار هزار و ۵۷۳ گزارش خبری تلویزیونی معادل ۱۱ هزار و ۶۷۲ دقیقه و هزار و ۷۹۶ مورد گزارش رادیویی، معادل سه هزار و ۲۵۲ دقیقه از اخبار و فعالیت های دولت تولید كرده اند.
در این مدت پخش اخبار سیما به تعداد ۳۲ هزار و ۹۲۸ بار، اخبار، گزارش های خبری و تولیدی، گفتگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه های سیاسی را معادل ۲۷ هزار و ۴۶۳ دقیقه انعكاس تصویری داده است. این رقم در پخش اخبار صدا با همین قالب های خبری ۳۴۰۳۴ مرتبه و معادل ۲۸ هزار و ۹۵۹ دقیقه را نشان داده است.
شبكه خبر ارتباط بسیار زیادی با دولت و دولتمردان در تمام مناصب دولتی داشته است، بطوریكه از شروع سال ۹۷ تا آخر ماه دی تعداد ۲۷۱ هزار و ۶۳۴ مرتبه میكروفن و قاب تصویر این شبكه با قالب های خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفتگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه های سیاسی معادل ۱۶۹ هزار و ۹۸۵ دقیقه معادل دو هزار و ۸۳۳ ساعت در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.
در بخش پخش اخبار باید اخبار استان ها را هم در نظر داشت كه با عدد ۳۶ هزار و ۸۴۴ مورد فعالیت خبری معادل ۶۹ هزار و ۵۶۲ دقیقه معادل هزار و ۱۵۹ ساعت اخبار، پیام ها، سفرها و فعالیت های دولت را پوشش خبری داده اند.
همچنین در بخش تولیدات برنامه ای در ۱۰ ماه مورد اشاره شبكه خبر ۸۳ هزار و ۴۶۰ دقیقه، اداره كل برنامه های سیاسی هزار و ۹۰۵ دقیقه برنامه ثابت تلویزیونی و هزار و ۴۵۲ دقیقه برنامه ثابت رادیویی تولید كرده اند.
در این بخش، اخبار استان ها هم هفت هزار و ۵۱۶ دقیقه برنامه تلویزیونی و دو هزار و ۸۲۹ دقیقه برنامه رادیویی تولید برنامه داشته است. در مجموع معاونت سیاسی معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۹ دقیقه یعنی هشت هزار و ۵۹۵ ساعت برنامه های خویش را به انتشار اخبار دولت یا مصاحبه و گفتگو با دولتمردان یا انعكاس فعالیت های جاری دولت مختص كرده است.
معاونت استان ها
سیما و صدای مراكز استان ها شامل ده ها رادیو و تلویزیون استانی از شروع فروردین تا آخر آذر ۱۳۹۷ در ارتباطی مستمر و دائم با دولت و دولتمردان به خصوص مسئولان استانی بودند. این ارتباط چنان زیاد و اثربخش بوده كه استخراج دقیق ساعات و دقایق این تعامل مستمر بسیار دشوار است؛ اما آنچه آمارها نشان داده است این است كه در این ۹ ماه، سیمای استان ها بیشتر از ۵۲۹۲۰ دقیقه معادل ۸۸۲ ساعت به صورت خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفتگو و مصاحبه و ارتباط زنده اخبار و برنامه های دولت را پوشش داده است. این تعامل در مدت مورد اشاره برای صدای استان ها بیشتر از ۵۰ هزار و۴۰۰ دقیقه، معادل ۸۴۰ ساعت بوده است.
آمار كلی یاد شده را در نگاهی دقیق تر می توان به این صورت مشاهده كرد. تلویزیون مراكز استان ها در فصل بهار ۲۷۸ ساعت، فصل تابستان ۲۹۶ ساعت و در فصل پاییز ۳۰۸ ساعت اخبار و فعالیت های دولت و دولتمردان را در استان ها پوشش تصویری داده اند. همینطور میكروفن و تریبون رادیو مراكز هم در فصل بهار ۲۴۸ ساعت، در تابستان ۳۰۲ ساعت و در پاییز ۲۹۰ ساعت در اختیار دولتمردان و منعكس كننده اخبار و برنامه های دولت بوده است.
معاونت سیما
تلویزیون در سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۱۲ هزار و ۲۴۰ دقیقه، معادل ۲۰۴ ساعت در تعامل مستمر با رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی بوده است.
آمار یاد شده در نگاهی فصلی به ترتیب زیر است:
در سه ماه نخست سال ۹۷ حدود ۴۱ ساعت، تابستان ۵۳ ساعت، پاییز ۴۵ ساعت و در سه ماهه پایانی سال حدود ۶۵ ساعت بوده و شبكه های مختلف تلویزیونی، علاوه بر بخش های در رابطه با معاونت سیاسی، اخبار، رویدادها و فعالیت های دولت را پوشش تصویری داده اند.
بی گمان با عنایت به كثرت مسئولان دولتی و ارتباط مستمر و شبانه روزی بخش های مختلف تلویزیونی با مسئولان، چه به صورت زنده و چه به صورت تولیدی و ضبط شده، ساعات تعامل رسانه ملی با دولت حسن روحانی بسیار بیش تر از آمارهای استخراج شده است.
معاونت صدا
معاونت صدا با در اختیار داشتن شبكه های رادیویی اقتصاد، ایران، ورزش، قرآن، فرهنگ، جوان، سلامت، گفتگو، تهران و معارف در ۹ ماه سال ۱۳۹۷؛ یعنی از شروع فروردین تا آخر آذر، حدود ۱۰۲ هزار و ۳۱ دقیقه و معادل هزار و ۷۰۰ ساعت به صورت خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفتگو و مصاحبه و ارتباط زنده در تعامل با دولت بوده است. در سه ماهه نخست سال جمعاً ۲۹ هزار و ۶۷۱ دقیقه معادل ۴۹۴ ساعت با مبحث دولت و عملكردهای دولت تولید و پخش برنامه رادیویی داشته است. در سه ماهه دوم سال ۲۶ هزار و ۱۶۰ دقیقه معادل ۴۳۶ ساعت و در سه ماهه سوم، رقم ۴۶ هزار و ۲۰۰ دقیقه معادل ۷۷۰ ساعت مشاهده می شود. از میان شبكه های رادیویی معاونت صدا، میكروفن رادیوهای گفتگو و سلامت به واسطه نوع كاركرد و خط مشی تعریف شده آنها بیش تر از دیگر رادیوها در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.
معاونت برون مرزی
در یك نگاه كلی، عملكرد معاونت برون مرزی در تعامل با دولت و دولتمردان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب زیر بوده است:
شبكه های برون مرزی همانگونه كه به زبان آمار در ذیل خواهیم خواند به راستی نمایشگر اقدامات و فعالیت های دولت در خارج از مرزها هستند. شبكه انگلیسی زبان پرس تی وی در مدت ۱۰ ماه یعنی از شروع فروردین تا آخر دی ۱۳۹۷ در چندین برنامه خبری تولیدی- گزارشی گفت وگومحور یا ارتباط و پخش زنده، انعكاس دهنده برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به عبارت بهتر در این مدت، بیشتر از ۵۰۰ دقیقه برنامه گفت وگومحور، ۸۵۰ دقیقه گزارش خبری و ۲۰۰ دقیقه پخش زنده داشته كه یا میزبان دولتمردان در برنامه های استودیویی بوده است یا دستاوردهای دولت را به صورت اخبار و گزارش های خبری منعكس می كرده یا با ارتباط زنده، پیام و حاصل فعالیت های آنان را به جهان بازتاب می داده است.
شبكه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در مدت ۱۰ ماهه ذكر شده، معادل ۳۵۰ دقیقه برنامه گفت وگومحور، ۷۱۵ دقیقه گزارش خبری و تولیدی و ۱۵۵ دقیقه هم ارتباط و پخش زنده با مبحث دولت و اقدامات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران داشته است.
شبكه عرب زبان العالم هم در این مدت یعنی از شروع فروردین تا آخر دی ۱۳۹۷ با تولید و پخش ۱۹۱۱ دقیقه برنامه گفت وگومحور، ۱۲۳۰ دقیقه خبر و گزارش خبری، ۱۵۰ دقیقه مستند، ۱۴۴ دقیقه برنامه تركیبی و ۱۴۵۵ دقیقه ارتباط زنده، تعامل بسیار خوبی با دولت داشته است.
یادآور می شود كه شبكه های تلویزیونی الكوثر، سحر آذری، اردو، بالكان، كردی، فرانسه و تعداد ۳۲ رادیو به زبان های مختلف دنیا هم به صورت مستمر و شبانه روزی بازتاب دهنده اخبار و پیام های دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هستند كه جمع آوری آمار عملكرد این شبكه ها با مبحث تعامل رسانه ملی و دولت، نیازمند وقت كافی و دقت بسیار داشت.

1397/12/22
18:49:25
5.0 / 5
4404
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
NewsFun
newsfun.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مجله سرگرمی محفوظ است

مجله سرگرمی

سرگرمی و طنز