احمد سمیعی گیلانی در بزرگداشت ناصر تكمیل همایون مطرح كرد

مسئله ای که ناصر تکمیل همایون کم تر به آن توجه کرد

مسئله ای که ناصر تکمیل همایون کم تر به آن توجه کرد

به گزارش مجله سرگرمی، در مراسم یاد ناصر تکمیل همایون (جامعه شناس و تاریخ نگار) از این که او ناسیونالیست نبود و ایران دوست بود گفته شد و احمد سمیعی گیلانی بیان کرد: ما الان در دهکده‌ی جهانی هستیم و مسائل ملی با مسائل جهانی گره خوردند. اما او به این کم تر توجه داشت.


به گزارش مجله سرگرمی به نقل از ایسنا، در ابتدای این مراسم که در روز یکشنبه (۲۹ آبان ۴۰۱) در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، حمید تنکابنی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) با بیان سخنانی در باب ایران دوستی ناصر تکمیل همایون، به دو جنبه‌ی کنش گری و اندیشه ورزی سیاسی این چهره‌ی فقید اشاره نمود و اظهار داشت: ملجأ و مراد ایشان دراین زمینه دکتر مصدق بود و خاطرات بسیاری را از دکتر مصدق می گفتند.
او اضافه کرد: شیفتگی مرحوم تکمیل همایون به مصدق و عشق شان به ایران کم نظیر بود.


در ادامه‌ی مراسم گرامی داشت ناصر تکمیل همایون نیز احمد کتابی (استاد بازنشسته‌ی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در ابتدا پیام مهدی گلشنی (عضو فرهنگستان علوم) را قرائت کرد که گلشنی در آن به آشنایی خود با این مورخ فقید از دوران بعد از آمدن به پژوهشگاه علوم انسانی در آبان ۱۳۷۲ اشاره کرده و درباره‌ی خصوصیات تکمیل همایون از ایران دوستی و ایران پژوهی او گفته و به نام بردن از کتاب های وی درباره‌ی مصدق، جاده‌ی ابریشم و... پرداخته بود.


کتابی سخنان خودرا با قرائت قصیده‌ی «رفتند از دیار فضیلت یکان یکان» شروع و سپس بیان کرد: زندگی ناصر تکمیل همایون مصداق عمر پربرکتی بود که به جرأت می توان گفت لحظه ای از عمر او بیهوده سپری نشد. طی بیش از نیم قرن در جامعه شناسی، تاریخ نگاری، مردم شناسی و بسیاری موضوعات دیگر عالمانه قلم زد، پژوهش نمود و استادانه تدریس کرد.
او اضافه کرد: مجموعه آثاری که از این دانشور فرهیخته باقی مانده از قبیل باقی صالحات است.
کتابی همچون آثار باقی مانده از ناصر تکمیل همایون تا سال ۹۵ به ۲۷ جلد کتاب، خصوصاً مجموعه کتاب های «از ایران چه می دانم» و ۲۴۶ مقاله اشاره نمود و اظهار داشت که بخش دیگر از کارهای علمی این چهره‌ی فقید در زمینه‌ی پایان نامه ها بود که مجلدات آنها به یکی از کتابخانه های قزورین اعطا شد.
این استاد بازنشسته‌ی پژوهشکده مطالعات اجتماعی همین طور از کوشش های اجتماعی و مبارزات وطن دوستانه و ضداستعماری تکمیل همایون خصوصاً در دوران ملی شدن نفت گفت.


در ادامه نیز باقر ساروخانی (پدر علم جامعه شناسی ارتباطات) این جامعه شناس فقید را انسانی محترم و عادل دانست و بیان کرد: من چند صفت در ایشان دیدم که حیف است نگویم. ایشان آدمی بود که همیشه می دیدم انگیزه‌ی دانستن در او خیلی بالا است. او اشتهای دانستن زیادی داشت. و هیچ جلسه ای نبود که ما در کنار یکدیگر باشیم و بحث علمی مطرح نکند و این خیلی نعمت بزرگی بود.
ساروخانی سپس با اعلان اینکه هیچگاه نبود با دکتر تکمیل همایون صحبت نماییم و از ایران نگوید، از ارق او به ایران و ایرانیت اظهار داشت: هیچ گاه نشد در پاریس گرفتار خودباختگی شود. همیشه می گفت باید آنچه را در پاریس خوب است به ایران ببریم.
او اضافه کرد: ناصر تکمیل همایون آزارش به کسی نرسید و جز خدمت و لطف برای دیگران نداشت. او به روح ما آرامش می بخشید و روح زمستانی را بهاری می کرد.
در ادامه‌ی مراسم، قسمتی از کتاب «میهن دوستی در ایران» ناصر تکمیل همایون توسط مجری برنامه قرائت شد.


آندرانیک سیمونیان (استاد دانشگاه) نیز در مراسم گرامی داشت ناصر تکمیل همایون، این چهره را نماد اخلاق دانست و اظهار داشت که درک بسیار لطیفی از طنز داشت.
او با اعلان اینکه هیچ گاه از دکتر تکمیل همایون حرف سبک نمی شنیدیم، اظهار داشت: قزوین در همه‌ی وجود او محکم نشسته بود و خودش را در نهایت هم به آنجا رساند. هر وقت پای صحبت او می نشینیم مسائلی را از ارمنیان قزوین مطرح می کرد.
سیمونیان سپس به بیان خاطراتی از وی در دوران سفر به ارمنستان پرداخت و از دعوت دانشجوی ارمنی برای تدریس وی در دانشگاه ایروان اظهار داشت که تکمیل همایون در آن زمان، در پاسخ به او اظهار داشته بود: من نمی توانم دوماه از ایران دور باشم.
او در عین حال اظهار داشت: هیچ گاه ندیدم چیزی را فدای چیز دیگری کند؛ مگر سلامتی اش را که فدای صندلی محکومیت کرد.
آندرانیک سیمونیان خطاب به همسر این چهره‌ی فقید نیز با قدردانی اظهار داشت: در این ۲۵، ۳۰ سال شما ناصر تکمیل همایون را برای علم این ملت زنده نگه داشتید.


احمد سمیعی گیلانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مترجم فقید نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که از آشنایی خود با ناصر تکمیل همایون در پژوهشگاه علوم انسانی گفت و بیان کرد: در همان جلسه‌ی اول که او را دیدم، مجذوبش شدم و انگار سال ها با او دوست بودم. فکر کردم چه موجب این شد؟ بعداً برایم روشن شد که چرا در همان نخستین جلسه انگار سال ها با من دوست بود.
او اضافه کرد: ناصر تکمیل همایون به آنچه می گفت اعتقاد راسخ داشت و عقایدش را بی پروا و با مهارت می گفت و آنچه می گفت، با مهارت می گفت. تکمیل همایون هم خوب سخن می گفت و هم سخنان خوبی می گفت.
سمیعی گیلانی اضافه کرد: دغدغه‌ی اصلی وی در هر سخنرانی، مسئله‌ی آبادانی و آزادی ایران و ملت بود.
رئیس گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان در ادامه به دغدغه‌ی تکمیل همایون برای وضعیت ایران اشاره و بیان کرد: البته الان مسئله‌ی ملی با سابق فرق دارد. ما الان در دهکده‌ی جهانی هستیم و مسائل ملی با مسائل جهانی گره خوردند. اما او به این کم تر توجه داشت.


در ادامه، محمد سالار کسرایی (رییس پژوهشگاه مطالعات اجتماعی) نیز اظهار داشت: آقای دکتر ناسیونالیست نبود، ایران دوست بود. یک ایران بزرگ را با همه‌ی رنگ های مختلف آن دوست داشت.
او با اعلان اینکه ناصر تکمیل همایون یک ایران دوست بی همتا بود، اظهار داشت: او کنش گر سیاسی، به مفهوم معمولی نبود؛ بلکه اندیشمند سیاسی بود. دنبال دسته و گروه نبود. به ایران فکر می کرد و بدنبال جاه و مقام هم نبود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات اجتماعی همین طور فقدان تکمیل همایون را جبران ناپذیر عنوان نمود و اظهار داشت: کسی نمی تواند جای تکمیل همایون را پر کند. وظیفه‌ی ما این است که راه او را ادامه دهیم؛ همه‌ی ما باید به ایران علاقه داشته باشیم و برای آن فداکاری نماییم.


الله یار خلعتبری (استاد تاریخ) نیز از این چهره‌ی فقید با عنوان «علامه تکمیل همایون» یاد کرد و اظهار داشت: سابقه‌ی آشنایی من با ایشان به سال ۱۳۵۰ در پاریس برمی گردد. در آن زمان دکتر از دانشجویان و پژوهشگران قدیم و باسابقه بودند. و از همان ابتدا در کمک به من بذل توجه داشتند.
او اضافه کرد: نام ایشان همیشه مثال زدنی و جاودان خواهد بود. علامه تکمیل همایون اثرات عمده ای را به وجود آورد که یکی از آنها مجموعه «از ایران چه می دانم» بود.
خلعتبری همین طور بیان کرد: نه دیدم و نه شنیدم و نه دیگران گفتند که در گفتار و کردار و نوشتار از ادب عبور کرده باشند. عشق به ایران را تا آخرین لحظه‌ی عمر پربرکت خود حفظ کرد و سرسپرده‌ی فردوسی بزرگ بود.

در پایان مراسم گرامی داشت یاد ناصر تکمیل همایون، ضمن قرائت بخش های دیگر از آثار او، پیام رضا داوری اردکانی، رییس فرهنگستان علوم، برای درگذشت او نیز قرائت شد.


مراسم گرامی داشت هفتمین روز درگذشت ناصر تکمیل همایون نیز در روز چهارشنبه (دوم آذرماه ۱۴۰۱) در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت ۱۶: ۳۰ الی ۱۸ برگزار می گردد.
منبع:

1401/09/05
20:27:36
5.0 / 5
410
تگهای خبر: تالار , زندگی , سفر , سلامت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
News Fun دوستان مجله سرگرمی
NewsFun
newsfun.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مجله سرگرمی محفوظ است

مجله سرگرمی

سرگرمی و طنز