مطالب مجله سرگرمی

شورای مركزی مسلمانان آلمان فراخوان داد:

درخواست از پزشكان و پرستاران مسلمان برای حضور در بیمارستان ها و مراكز درمانی آلمان

درخواست از پزشكان و پرستاران مسلمان برای حضور در بیمارستان ها و مراكز درمانی آلمان
بازی های ایرانی در خانه، ۱۱

نمایش عروسكی در خانه

نمایش عروسكی در خانه

راه های پیدا كردن لباس عروس ارزان

راه های پیدا كردن لباس عروس ارزان
گفتگو با یك مربی تئاتر كودك

تئاتر راهی برای تخلیه روانی كودكان

تئاتر راهی برای تخلیه روانی كودكان
اولین فیلم تولید ۹۸ پیشقدم شد؛

حاتمی كیا قید اكران عمومی را زد

حاتمی كیا قید اكران عمومی را زد

تمدید مهلت مهرواره نوروزی بهار در خانه تا ۲۰ فروردین

تمدید مهلت مهرواره نوروزی بهار در خانه تا ۲۰ فروردین
كوروش نریمانی :

عطشم برای اجرای تئاتر بیش از پیش است

عطشم برای اجرای تئاتر بیش از پیش است

رادیو نوروز همچنان به كار خود ادامه خواهد داد

رادیو نوروز همچنان به كار خود ادامه خواهد داد
افسانه های مردم ایران، ۸

آنخودك

آنخودك

وقتی بغض طبیعت از ستم تركید

وقتی بغض طبیعت از ستم تركید
NewsFun
newsfun.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مجله سرگرمی محفوظ است

مجله سرگرمی

سرگرمی و طنز